Adatvédelmi tájékoztatónk

A személyes adatok védelmében...

crm

Tájékoztató

Jelen adatvédemi nyilatkozatunk vonatkozik az adatok gyűjtésére, feldolgozására és használatára.

Az Alpha Consulting 1996 Kft. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 14. fsz. 3. Cg: 01-09-466255) számára nagyon fontos az Ön személyes adatainak védelme, és hogy adatainak feldolgozása során felelősen és a hatályos jogszabályoknak megfelelően járjunk el.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat az Alpha Consulting 1996 Kft. általános adatvédelmi gyakorlatát írja le, amely az általunk a vásárlóinkkal, valamint az ügyfeleinkhez, üzleti partnereinkhez és a velünk jelenleg vagy a jövőben üzleti viszonyban álló cégekhez tartozó egyéb személyekkel kapcsolatban gyűjtött, felhasznált személyes adatokra vonatkozik.

Fenntartjuk a jogot a jelen tájékoztató előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben, de kötelezettséget vállalunk annak nyilvánosságra hozatalára és közzétételére.

A személyes adatok gyűjtésének és felhasználásának célja és módja

Az Önre mint személyre vonatkozó adatokat különböző célokkal gyűjthetjük:

• A weboldalaink és egyéb online szolgáltatásaink elérése és használata
A weboldalainkra való belépéskor vagy az online szolgáltatások használatakor rögzíthetjük a hozzáférés biztosításához, a weboldal üzemeltetéséhez és az azzal kapcsolatban felmerülő biztonsági és jogi követelményeknek való megfeleléshez szükséges információkat, például a jelszavakat, az IP-címeket és a böngészőbeállításokat.

• Az információkérések, megrendelések és támogatási kérések feldolgozása
Amikor egy információkéréssel vagy szolgáltatás megrendelésével vagy egy támogatási igénnyel kapcsolatban felveszi velünk a kapcsolatot (online vagy offline módon) rögzítjük a kérés teljesítéséhez, a szolgáltatáshoz történő hozzáféréshez vagy a támogatás nyújtásához, valamint az Önnel való kapcsolattartáshoz szükséges adatokat. Például rögzítjük a nevét és kapcsolattartási adatait, kérésére, és a velünk történt megállapodása vonatkozó, megrendelése teljesítésével és számlázásával kapcsolatos részleteket. Ezeket az adatokat adminisztratív célokkal, a jogaink védelme érdekében és az Önnel való kapcsolattartáshoz őrizzük meg.

• Az Alpha Consulting 1996 Kft. Opteamus termékének felhőalapú szolgáltatásainak használata
Az Alpha Consulting 1996 Kft. Opteamus nevű Felhőalapú Szolgáltatásainak használata során rögzítjük a használatával kapcsolatos információkat a termék szolgáltatásainak működtetése, támogatás nyújtása érdekében. Naplózhatjuk az IP-címét (valamint az IP-címből származtatható adatokat, mint pl. földrajzi hely), a hozzáférés időpontját és időtartamát, valamint az megtekintett tartalmakat. Ezen információk elérése szigorúan korlátozott és bizalmas. Alkalmazásunk garantálja az adatok biztonságát.

• A jelenlegi és lehetséges ügyfelek, partnerek alkalmazottainak elérése
Jelenlegi és lehetséges ügyfeleink, partnereink a velük való együttműködésünk során üzleti kapcsolattartási információkat adnak át számunkra (például az alkalmazottaik, megbízottaik, vállalkozóik, tanácsadóik és engedélyezett felhasználóik nevét, üzleti kapcsolattartási adatait, beosztását és címét) szerződéskezelési, teljesítési, szolgáltatásnyújtási támogatásnyújtási, számlázási és szolgáltatás- vagy kapcsolatkezelési célokkal.

Marketing

Az Önről gyűjtött információk többsége az Önnel folytatott közvetlen interakciókból származik. Dönthet úgy, hogy e-mailen, telefonon vagy postai úton tájékoztatást kér a szolgáltatásainkkal kapcsolatban, vagy feliratkozik hírleveleinkre. Személyes adatati nem értékesítjük, nem tesszük elérhetővé harmadik fél számára.
A személyre szabott kommunikációt bármikor lemondhatja, ha egy e-mailt küld a következő címre: iroda@alpha-consulting.hu
Ahol azt jelezzük, hogy a személyes adatait kérésekkel, megrendelésekkel, tranzakciókkal vagy megállapodásokkal kapcsolatban (vagy ezek előkészítéséhez) vagy az Ön által igényelt szolgáltatások biztosításához használjuk fel, ezt azért tesszük, mert ez egy Önnel kötött megállapodásunk teljesítéséhez szükséges.

Az adatok biztonsága és pontossága

Célunk, hogy megvédjük a személyes azonosításra alkalmas adatait és fenntartsuk azok pontosságát. Az Alpha Consulting 1996 Kft. megfelelő fizikai, adminisztratív és műszaki védelmet használ arra, hogy az Ön személyes adatait megvédje a jogosulatlan hozzáféréstől, használattól és közléstől.

Az adatok megőrzési ideje

A személyes adatokat nem őrizzük meg tovább, mint amely idő az adat kezelésének a céljaihoz szükséges, beleértve az adatkezelésünk biztonságának, a szabályozási előírásoknak (pl. audit, könyvelési és törvényileg előírt megőrzési időtartamok) való megfelelést, a viták kezelését, valamint a jogi igények megalapozásához, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Mivel a körülmények a környezettől és a szolgáltatásoktól függően változhatnak, az Online Adatvédelm Nyilatkozatban vagy az egyes tájékoztatókban foglaltak részletesebb információkkal szolgálhatnak a vonatkozó megőrzési időtartamokkal kapcsolatban.

Hogyan léphet velünk kapcsolatba

Amennyiben a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban kérdései merülnek fel, vegye fel velünk a kapcsolatot iroda@alpha-consulting.hu e-mail címen keresztül vagy postai úton az Alpha Consulting 1996 Kft. Címén: 1068 Budapest, Benczúr u. 14. fsz. 3.. Üzenetét az Alpha Consulting 1996 Kft. illetékes tagjának továbbítjuk.

Az Ön lehetőségei és jogai

Önnek jogában áll tudni, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önről ezért kérheti személyes adatai megtekintését, frissítését vagy helyesbítését. Az igénylését az iroda@alpha-consulting.hu e-mail címen teheti meg. E-mailben küldött megkeresést csak akkor tekintünk hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés aktuális megtörténtéről, jogairól, garanciáiról is, így különösen az adatkezelő, adatfeldolgozó személyéről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, adattárolás helyéről, adatbiztonsági intézkedésekről.

Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az érintett kérheti kezelt
adatainak helyesbítését illetve kijavítását.

Számítástechnikai eszközön tárolt adatok esetén az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Nem kötelező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelés esetén az érintett kérheti kezelt adatainak törlését vagy korlátozását.

Kérelmére 15 napon belül válaszolunk.

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése során nem a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően jártunk el, a következő helyeken tehet panaszt:
Közvetlenül cégünknél az iroda@alpha-consulting.hu e-mail címen.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

CRM funkcióink

Mik is a CRM alapfunkciók? Kinek és hogyan tud segíteni az Opteamus CRM szoftver az üzletkötésben? »

Kivételes funkcióink

Az Opteamus CRM rendszer képességei alaposan túlmutatnak a klasszikusokon. Mennyiben tudunk többet? »

Felhős CRM megoldás?

Semmi kedve egy új rendszer üzemeltetésének a terhét a nyakába venni? Távszolgáltatott felhő megoldásunkat épp erre találtuk ki »

Telepített CRM?

Erős informatika van a házban, és amúgy is szeretne a falakon belül tudni minden adatot? Semmi akadálya! »

Legjobb CRM rendszer

Önnek mi vagyunk a legjobb CRM rendszer? Nem biztos. Ellenőrizze, hogy megfelelünk-e egymásnak!»

Doransky

"Kismillió ilyen intranetes jellegű szoftvert láttam, de ez a legmarkánsabb közülük."

Boa László
HP Dokukezelési szakértő

Erdei

"Vannak azért ebben az országban érdekes fejlesztések..."

Dobó Doransky Mátyás
web guru

Korompay

"Ez a lényeg. Erről kellene szólnia az informatikának..."

Bátorfi Zsolt
Microsoft Magyarország

CRM

Érdekli? Megmutatjuk!

Cég*:
Név* :
Email* :
Telefon:

Nyilvánvalóan csak helyénvaló célra használjuk az adatait, sem tukmáló levelektől, sem levakarhatatlan telemarketingesektől nem kell tartania.

 

 Igen, megismertem és elfogadom az erre vonatkozó adatvédelmi tájékoztatót.

A magyar Opteamus CRM rendszer rugalmas és hatékony megoldás a garázs-szoftvereken túl, de a tízmilliós megoldásokon innen - több mint 15 éve.

Opteamus CRM rendszerünket azoknak a szervezeteknek szánjuk, akik ipari szintű CRM funkciókat szeretnének az adatmennyiség, a biztonság, a teljesítmény vagy a megbízhatóság tekintetében, de mindezt az egyedi szoftverek kreativitásával és rugalmasságával. Akik professzionális megoldást keresnek, de valós áron.

Megmutatunk mindent élőben - kérjen bemutatót, nézze meg árainkat!

CRM blog Opteamus CRM facebook Opteamus CRM twitter

Copyright © Alpha Consulting